Turismen i Sverige har under den senaste 10-års perioden vuxit, och det gäller både för utländska besökare och för svenskarna själva. I den här artikeln hittar du statistik när det gäller olika aspekter angående turismen i Sverige under de senaste åren.

Hur många turister besöker Sverige per år?

Om man tittar på år 2019 så ökade antalet gästnätter med 4 procent jämfört med 2018 – totalt 67,8 miljoner gästnätter totalt sett. De flesta av dessa gästnätter står svenskarna själva för, lite mer än 50 miljoner.

Om man tittar på statistik från Tillväxtverket så kan man se att den senaste 10-årsperioden har antalet gästnätter ökat med ca 3 procent per år om man tittar på 2019 och bakåt. 2018 var antalet utländska gästnätter 17,3 miljoner, en ökning med ca 5,3 miljoner utländska gästnätter sen 2008.

Men hur många var de enskilda besökarna från utlandet? Det finns just nu inga omfattande siffror på det då nästa rapport angående utländska besök kommer någon gång under 2021, men om man tittar på den senaste rapporten som gäller åren 2011-2014 så säger den att 19,9 miljoner personer från utlandet besökte Sverige 2014.

2014 såg fördelningen på besökarna från utlandet ut såhär :

 1. Norge – 5,5 miljoner besökare
 2. Finland – 4 miljoner besökare
 3. Danmark – 3,6 miljoner besökare
 4. Tyskland – 1,5 miljoner besökare
 5. Storbritannien – 0,7 miljoner besökare
 6. Ryssland – 0,5 miljoner besökare
 7. Polen – 0,5 miljoner besökare
 8. Övriga länder – 3,6 miljoner besökare

Enligt den data som går att hitta för år 2020 så var det tyskarna som turistade mest i Sverige med mer än 900 000 gästnätter, och det året var det Danmark som kom på andra plats med ca 640 000 gästnätter.

Vilka är de mest populära turistmålen i Sverige?

Gamla stan i Stockholm

Turisterna åker helst till länen där storstäderna ligger i Sverige. Såhär såg det ut 2019:

 • Stockholm – 15,2 miljoner gästnätter.
 • Västra Götalands län – 10,6 miljoner gästnätter.
 • Skåne län – 6,6 miljoner gästnätter.

I Gävleborgs län ökade antalet gästnätter mest under 2019 från föregående år. Ökningen var 12 procent vilket var totalt 1,4 miljoner gästnätter.

De fem städer som var mest populära att resa till hos svenskarna 2019 är enligt en undersökning som gjordes av SJ i samarbete med Kantar Sifo:

 1. Visby
 2. Stockholm
 3. Göteborg
 4. Halmstad
 5. Malmö

De mest populära turistattraktionerna i Sverige

Utländska turister ägnar sig gärna åt att shoppa och besöka restauranger, cafeer, barer och kiosker när de besöker Sverige. Även sightseeing och att gå på museum är populärt. 60 procent av utländska turister shoppade när de turistade i Sverige och 58 procent av dem besökte restauranger, barer och cafeér.

Den mest populära turistattraktionen i Sverige är nöjesparken Liseberg (3 100 000 besökare 2019), på andra plats kommer Malmö Folkets Park (2 650 000 besökare 2019) och på tredje plats kommer Stockholms Kulturhus (2 323 800 besökare 2019).

Hur mycket pengar bidrar turismen med till Sveriges ekonomi?

Turismen i Sverige bidrog med 2,5 procent av BNP år 2019, eller 127 miljarder kr. Värdet av BNP har legat stabilt runt 2,5 procent mellan åren 2017 och 2019.

Det totala bidraget till BNP från både rese- och turismsektorn i Sverige uppgick 2018 till ca 452 miljarder kr, och enligt prognoser man gjort så förutspås att den summan kommer att öka upp till 603 miljarder kr år 2028.

Hur mycket pengar spenderar turister i Sverige per år?

Turister handlar, bor på hotell och äter på restaurang och spenderar såklart en hel del pengar när de besöker Sverige – men hur mycket? Utländska turister tillsammans med svenska turister spenderade ungefär 306 miljarder kr sammanlagt år 2019. 99,8 miljarder av dessa pengar spenderades av de utländska turisterna.

År 2018 spenderade turisterna nästan 100 miljarder kr på shopping och livsmedel, och det utgör 30 procent av den totala turismkonsumtionen det året. 22 procent, eller 75 miljarder kr, av konsumtionen gick till resor och transporter såsom tåg, flyg, hyrbilar, sjöfart och taxi.

Mellan år 2000 och 2018 ökade de utländska turisternas konsumtion med 255 procent, eller 103 miljarder kr. Den svenska turismkonsumtionen har under samma tid ökat med 76 procent. 2018 stod utländska turister för mer än 43 procent av den sammanlagda turistkonsumtionen medan den år 2000 stod för 27 procent. Det är en markant ökning, och man förutspår att den kommer fortsätta att öka efter pandemin.

Hur många jobb skapar turistbranschen i Sverige?

Personal på bar

Många i Sverige arbetar inom turistsektorn idag, och i takt med att fler turister väljer att semestra i Sverige så ökar också jobbmöjligheterna.

År 2019 var i genomsnitt 126 000 personer sysselsatta av turistbranschen, eller med andra ord 192 000 arbetade timmar.

Antalet egentliga jobb i denna sektor var 560 000 st år 2018, men man räknar med att antalet arbeten inom turistbranschen år 2028 kommer att öka till ca 674 000 jobb.

Pandemins påverkan på turismen i Sverige

Som de flesta länder i världen så har Sveriges turism påverkats en hel del av pandemin. Olika länders reserestriktioner och med en tidvis hög smittspridning har det gjort det svårare för folk att resa och viljan att åka på semester har såklart påverkats.

För Sverige innebar pandemin att turismkonsumtionen minskade med 38 procent under 2020 om man jämför med 2019. Den utländska turismen har av självklara skäl påverkats mest. Den utländska turismkonsumtionen minskade med 52 procent under 2020 jämfört med 2019, och när det gäller den svenska motsvarigheten minskade den med 29 procent jämfört med föregående år.

När det gäller turismens påverkan när det kommer till BNP så sjönk den siffran till 1,6 procent 2020 jämfört med att den var 2,7 procent år 2019.

I takt med att pandemin klingar av förutspår man att Sveriges turism kommer att fortsätta öka precis som den gjorde innan pandemin startade.

Sammanfattning turismen i Sverige

 • År 2019 så ökade antalet gästnätter i Sverige med 4 procent jämfört med 2018, och var totalt 67,8 miljoner gästnätter.
 • De flesta av gästnätterna 2019 stod svenskarna själva för, lite mer än 50 miljoner.
 • 2014 besökte 19,9 miljoner utländska turister Sverige.
 • De flesta turister som besöker Sverige är från övriga länder i Norden.
 • Turisterna besöker helst storstadslänen, och Stockholm ligger i topp.
 • 2019 åkte svenska turister helst till Visby, Stockholm, Göteborg, Halmstad och Malmö.
 • Utländska turister vill helst shoppa, gå på restaurang, åka på sightseeing och besöka museér när de är på semester i Sverige.
 • Den mest populära turistattraktionen i Sverige är nöjesparken Liseberg i Göteborg. De har årligen drygt 3 000 000 miljoner besökare.
 • Turismen i Sverige bidrog med 2,5 procent av BNP år 2019, eller 127 miljarder kr.
 • Värdet av BNP har legat stabilt runt 2,5 procent mellan åren 2017 och 2019.
 • Utländska turister tillsammans med svenska turister spenderade ungefär 306 miljarder kr sammanlagt år 2019.
 • År 2019 var i genomsnitt 126 000 personer sysselsatta av turistbranschen i Sverige.
 • Antalet egentliga jobb i turistsektorn var 560 000 st år 2018.
 • För Sverige innebar pandemin att turistkonsumtionen minskade med 38 procent under 2020 om man jämför med 2019.
 • När det gäller turismens påverkan när det kommer till BNP så sjönk den siffran till 1,6 procent 2020 jämfört med att den var 2,7 procent år 2019.

Källor: Tillväxtverket, Statista, SJ och Sifo